Mold og ryk þarf að skola vandlega af spínatblöðunum áður en þau eru matreidd. Annars á ekki að hita matinn upp.

Engin hætta fylgir því að borða upphitaðan mat með spínati eða steinselju, svo fremi að þetta grænmeti hafi verið skolað vel fyrir matreiðsluna og matarleifarnar kældar eins og vera ber.

Það gamla húsráð að óráðlegt sé að hita upp aftur mat með spínati, steinselju eða öðru smáblöðóttu grænmeti, jafnvel þótt hann hafi verið frystur, á rætur að rekja til þess að á þessum fíngerðu blöðum geta auðveldlega leynst moldarleifar og þar með hugsanlega bakteríur. Slíkar jarðbakteríur geta umbreytt köfnunarefnissambandinu nítrati í nítrít, ef maturinn er kældur nógu snemma eða geymdur við of hátt hitastig. Mikið magn af nítríti getur valdið eins konar innri köfnun, þar eð efnið bindur sig við rauðu blóðkornin og kemur í veg fyrir að þau nái að flytja súrefni um líkamann.

Hafi nítrat á annað borð náð að ummyndast í nítrít, brotnar það efni ekki niður við hitun og það er þess vegna sem svo nauðsynlegt er að losna við jarðbakteríurnar þegar grænmetið er skolað í upphafi. En að því tilskildu er ekkert að því að borða upphitaðan mat með spínati.