Náttúran

Ísinn er ótraustur

Íshellan á vesturhluta Antarkís hýsir nægjanlegt vatn til að yfirborð í höfum rísi um 5 metra. Boranir á hafsbotni sýna að íshellan hefur 40 sinnum bráðnað við aðstæður sem gætu endurtekið sig eftir fáa áratugi, ef magn koltvísýrings í lofthjúpnum minnkar ekki skjótt.

BIRT: 04/11/2014

Þetta hefur aldrei verið gert áður. Fyrst boruðu vísindamenn á Andrill-borpallinum holu í gegnum 84 metra ís á hinni risavöxnu fljótandi íshellu, Ross-íshellunni, á Suðurskautslandinu. Síðan var borpallinum komið fyrir í vatni af bráðnum ís svo hann myndi haldast fastur í sömu hæð meðan íshellan reis og féll með sjávarföllunum. Borstrengnum var sökkt hægt niður gegnum 850 metra sjó meðan íshelluna rak dag hvern hálfan metra í vesturátt.

„Það var eins og að stinga blautu spagettíi niður í gegnum sjóinn,“ segir leiðangursstjórinn Tim Naish við Victoria University of Wellington á Nýja-Sjálandi. Verkefnið var miklum örðugleikum bundið, því að bornum átti að koma fyrir á hafsbotni á svæði með einungis 9 metra þvermál.

Tíminn leið og þeir 57 þátttakandi vísindamenn frá Nýja-Sjálandi, BNA, Ítalíu, Þýskalandi og Kanada gerðust óþolinmóðir. Loksins rann upp ögurstundin þegar borinn hékk rétt yfir æskilegum stað á hafsbotni. Sterkir hafstraumar þrýstu kassanum með bornum til og hættan á mistökum vofði yfir, en bormennirnir biðu þess tíma dags þegar sjávarfalla gætti minnst. Þá krossuðu þeir fingurna og sökktu bornum niður í botninn. Staðurinn reyndist vera sá rétti og þegar demantsborinn tók að snúast og brjóta sér leið í gegnum setlögin var það í horni, sem var einungis einni gráðu frá því að vera lóðrétt. Fyrst komu kjarnarnir upp í litlum bútum en síðan gekk þetta betur fyrir sig og borinn át sig hægt og örugglega 1.285 metra niður í djúpið. Hvern morgunn voru 18 metrar af borkjarna fluttir upp til fræðimanna. Á rannsóknarstofunni voru sýnishornin skorin langsum í sundur, aldursgreind og sundurgreind, og kjarninn frá hafsbotni undir heimsins stærstu íshellu segir furðulega sögu sem er í senn heillandi og skelfileg.

Geymir gríðarlegt magn vatns

Íshellan á vesturhluta Antarkís geymir nægjanlegt vatn til að hækka sjávaryfirborð um 5 metra ef hún bráðnar. Greiningar jarðfræðinga sýna að íshellan hrundi algjörlega 40 sinnum og hvarf á tímabili fyrir milli 5 og 3 milljón árum. Þá var loftslagið einungis fáeinum gráðum heitara en nú og magn gróðurhúsalofttegundarinnar koltvísýrings í lofthjúpnum var í svipuðu magni og trúlega verður náð þegar innan tveggja áratuga. Árið 2007 sagði loftslagsnefnd SÞ, IPCC, að yfirborð sjávar myndi stíga milli 18 og 59 sm fram til ársins 2100, einkum þar sem heitari sjór hefur meira rúmtak. En nefndin viðurkenndi beinlínis að örðugt er að ráða hvort bráðnun á ísnum á Grænlandi og Suðurskautinu myndi hækka sjávaryfirborð enn frekar. Sérfræðinga skortir bæði mælingargögn og góð líkön yfir eðlisþætti íshellunnar í heitari heimi. Síðan þá hafa gervihnattamælingar sýnt að íshellurnar fara minnkandi á báðum heimsskautum. Á Grænlandi minnkar innlandsísinn um 150 milljarða tonna árlega, meðan massatap á ári hverju frá íshellunum á Suðurheimsskautinu nemur 200 milljörðum tonna, en meirihluti þess er frá vesturhlutanum.

Austur og vesturhluti Suðurskautslandsins eru skornir í sundur af Trans-Antartísku fjöllunum, sem liggja frá norðri til suðurs, þvert yfir Suðurskautslandið. Þrátt fyrir að íshellan í vestri sé langtum minni en sú austlæga, er hún samt sem áður risastór. Íshellan rýmir 3,8 milljón rúmkílómetra af ís og er tvisvar og hálfu sinni stærri en innlandsísinn á Grænlandi. Frá náttúrunnar hendi er vesturíshellan óstöðugri en aðrar miklar íshellur á jörðu. Það stafar fyrst og fremst af því að vesturhluti íssins er undir sjávarborði. Í öðru lagi er botnfrosinn ísinn umlukinn af stórum íshellum sem fljóta á sjónum – sú stærsta er Ross-íshellan sem gæti þakið Spán. Ef íshellurnar bráðna vegna gróðurhúsaáhrifa mun fasta ískápan renna í sjó fram og þynnast út. Það getur orðið til að sjórinn þrengir sér undir ískápuna og bræði ísinn neðanfrá þannig að grunnlínan – mörkin milli botnfrosins og fljótandi íss – skreppi saman. Þetta ferli myndi endurtaka sig.

Sumir fræðimenn hafa lengi óttast að þetta sjálfstyrkjandi ferli geti valdið algjöru hruni ískápunnar. Fram til þessa hafa þetta þó einungis verið tilgátur enda hafa menn ekki vitað hvort vesturíshellan hafi áður bráðnað frá því að ísinn huldi Suðurskautsmeginlandið fyrir 35 milljón árum. Loftslag jarðar fyrir 5 til 3 milljón árum er möguleg hliðstæða fyrir loftslag framtíðar. Hitastig á þeim tíma var 3 – 5 gráðum hærra en nú. Innihald úthafanna á koltvísýringi á tímaskeiðinu hefur verið ákvarðað með greiningu á borkjörnum af hafsbotni og út frá þeirri þekkingu hafa fræðimenn reiknað styrk gróðurhúsagassins í lofthjúpnum sem nam um 400 milljónustuhlutum (ppm). Í dag er styrkurinn 385 ppm en ekki ólíklegt að 450 – 560 ppm muni nást á miðri þessari öld nema því aðeins að dregið sé skjótt úr losun koltvísýrings.

Aðstæður breytast hratt

Það er miklum vandkvæðum bundið að ná í sýni frá hafsbotni sem geta sýnt verkanir hlýnandi loftslags á íshellurnar á Vestur-Antarkís. Nauðsynlegt er að sækja slík sýnishorn nærri íshellunni og þar hafa milljón ára gömul setlög jafnan eyðilagst vegna hreyfingar íssins. Á síðasta áratug liðinnar aldar bentu jarðfræðilegar rannsóknir hins vegar til að finna mætti ósnortin setlög í gljúfri nærri eyjunni Ross Island. Í gljúfrinu hafa setlögin haldist óskert þótt ískápan yxi og ryddist yfir barmana.

Skjálftarannsóknir með sprengingum á íshellunni staðfestu að setlögin hefðu staðist tímans tönn og borunarstaður fyrir Andrill-verkefnið var fundinn.
Þegar borkjarninn kom upp úr djúpinu fundu jarðfræðingarnir breytileg lög af þremur gerðum sets frá tímaskeiðinu frá því milli 3 og 5 milljón árum. Á köldum ísöldum óx ískápan þannig að svæðið var hulið gegnheilum ís og setlögin þaðan innihéldu mikið magn af möl og steinum sem ísskjöldurinn hafði rutt með sér. Á sumum tímaskeiðum var Ross-hafið hulið íshellu, rétt eins og nú og þar voru setlögin með fínkornuðum leirsteini. En á hlýskeiðum innihéldu setlögin mikið af steingerðum kísilþörungi sem lifir með ljóstillífun við yfirborð sjávar – og það sannar að íshellurnar höfðu bráðnað og í þeirra stað kom opið haf með ríkulegri líffræðilegri framleiðslu. Fundur á tilteknum gerðum kísilþörunga í setlögunum afhjúpaði ennfremur að jafnvel á sumrin var enginn hafís. Jarðfræðingar telja því í ljósi þess að íshellan á vesturhluta Suðurskautslandsins hafi annað hvort verið afar lítil á þessum hlýskeiðum eða jafnvel alveg bráðnað burt.

„Við vorum undrandi á því hve skjótt aðstæður breyttust frá stórri ískápu með botnfrosnum ís yfir í opið haf. Í sumum tilvikum getur ferlið hafa átt sér stað á minna en 1.000 árum,“ segir Tim Naish. Samtals 40 hringrásir með botnfrosnum ís, fljótandi íshellum og opnu hafi er að finna í borkjarnanum. Í sjálfu sér segja þessi jarðfræðilegu gögn einungis til um aðstæður á borunarstaðnum, en David Pollard við Pennsylvania State University og Robert DeConto við University of Massachusetts hafa útbúið besta líkan til þessa yfir sögu íshellunnar á vesturhluta Antarkíss. Þetta nýja líkan endurmyndar sannaðar breytingar frá risavöxnum ískápum, sem voru miklu stærri en sú núverandi, yfir í aðstæður eins og eru nú til dags til tímaskeiða þar sem íshellan hafði alveg bráðnað og horfið.

Útreikningarnir sýna hvernig grunnlína íssins í Ross-hafi rykktist fram og til baka í þessum miklu loftslagsbreytingum og niðurstöðurnar passa við mælingar úr borkjarnanum. Ennfremur bendir líkanið á að bráðnun neðanfrá skipti sköpum við niðurbrot íshellunnar á hlýskeiðum. Pollard og DeConto álykta að verði Suðurhafið fimm gráðum hlýrra en nú á dögum, þá hverfi vesturíshellan algjörlega á tveim árþúsundum. Afleiðingin yrði yfirborðshækkun sjávar sem nemur fimm metrum.

„Tímaskeiðið fyrir þremur til fimm milljón árum er afar mikilvægur gluggi í þróun loftslags á næstu öldum. Það að hitastig hafi verið 3 – 5 gráðum hærra en nú, þegar koltvísýringur nam 400 ppm bendir, ásamt uppgötvun endurtekinnar hrörnunar vesturískápunnar, til að loftslagskerfi jarðar sé viðkvæmara en vænta mátti gagnvart auknu magni gróðurhúsalofttegunda í lofthjúpnum. Því getur hnattræn hlýnun fram til ársins 2100 vel orðið meiri en þær 2 – 5 gráður sem IPCC hefur spáð fyrir um,“ segir Tim Naish.

Borkjarninn úr Andrill-verkefninu sýnir að ískápan á V-Antarkís hefur horfið mörgum sinnum á tímaskeiði sem nemur 1.000 – 3.000 árum. Hafi bráðnunin átt sér stað með nokkuð jöfnum hraða, samsvarar hækkuð sjávarstaða til milli 10 og 50 sentimetra aukningar á hverri öld. Auk þess er búist við aukinni bráðnun á innlandsísnum á Grænlandi, og margir leiðandi loftslagsfræðingar hafa nýlega sagt fyrir um að yfirborð heimshafanna muni hafa hækkað um metra árið 2100 – nóg til að færa láglendi á kaf, þar sem nú búa 145 milljónir manna.

„Skilaboð fortíðar eru skýr. Ef við viðhöldum um tvær aldir sama magni gróðurhúsalofttegunda í lofthjúpnum litlu yfir núverandi magni, setjum við í gang ferli, sem verður til að íshellan á V-Antarkís hverfur á tveimur árþúsundum,” segir leiðangurstjóri Andrill, Tim Naish.

Maðurinn

Munnvatnið er fullt af eitri

Maðurinn

Gæludýr koma í veg fyrir offitu og ofnæmi meðal barna

Maðurinn

Gæludýr koma í veg fyrir offitu og ofnæmi meðal barna

Náttúran

Hvernig bárust kettir til Ameríku?

Náttúran

Hvernig bárust kettir til Ameríku?

Heilsa

Læknar hafa grætt heilt auga í mann

Maðurinn

Nú geta vísindamenn ráðskast með drauma okkar

Tækni

140.000 veirutegundir hafa fundist í þarmaflórunni

NÝJASTA NÝTT

Náttúran

Krabbar hafa farið sömu ferðina 17 sinnum

Maðurinn

Er veganmatur óhollur börnum?

Náttúran

Risaeðlubeinagrind seld fyrir meira en sex milljarða króna á uppboði.

Alheimurinn

Fullt tungl 2024 – Hvenær er tunglið fullt?

Heilsa

Líkamleg snerting er mikilvæg milli föðurs og ungabarns

Maðurinn

Vísindamenn vara við langvarandi notkun á snuði

Lifandi Saga

Ísraelski vígamaðurinn: Vill lifa í friði með Palestínumönnum

Maðurinn

Er hægt að verða gráhærður á einni nóttu?

Heilsa

Hrotur geta verið vísbending um hjartasjúkdóm: Einn hópur er í sérstakri áhættu

Náttúran

Af hverju eru lauf trjáa með mismunandi lögun?

Náttúran

Krabbar hafa farið sömu ferðina 17 sinnum

Maðurinn

Er veganmatur óhollur börnum?

Náttúran

Risaeðlubeinagrind seld fyrir meira en sex milljarða króna á uppboði.

Alheimurinn

Fullt tungl 2024 – Hvenær er tunglið fullt?

Heilsa

Líkamleg snerting er mikilvæg milli föðurs og ungabarns

Maðurinn

Vísindamenn vara við langvarandi notkun á snuði

Lifandi Saga

Ísraelski vígamaðurinn: Vill lifa í friði með Palestínumönnum

Maðurinn

Er hægt að verða gráhærður á einni nóttu?

Heilsa

Hrotur geta verið vísbending um hjartasjúkdóm: Einn hópur er í sérstakri áhættu

Náttúran

Af hverju eru lauf trjáa með mismunandi lögun?

Fáðu aðgang að vÍSINDI.IS

Ókeypis í 2 vikur!

 

Eftir það kostar eingöngu 1.390 kr. á mánuði og enginn uppsagnarfrestur.

 

Innifalið er aðgangur að öllum greinum á vefnum ásamt rafræna útgáfu af nýjustu tölublöðunum.

 • Fullur aðgangur að visindi.is
 • Frábærar myndir og myndbönd
 • Aðgengilegt í öllum snjalltækjum
 • Fullur aðgangur að gríðarlegu magni eldri greina
 • Nýjustu tölublöðin í rafrænu formi

Alheimurinn

Tvíburi Vetrarbrautarinnar finnst í útjaðri alheimsins

Alheimurinn

Tvíburi Vetrarbrautarinnar finnst í útjaðri alheimsins

Lifandi Saga

Hvers vegna klæddust fangar röndóttum búningum í gamla daga?

Lifandi Saga

Hvers vegna klæddust fangar röndóttum búningum í gamla daga?

Lifandi Saga

Af hverju er rússneskur bær í Noregi?

Jörðin

Leiða loftslagsbreytingar til fleiri jarðskjálfta?

Maðurinn

Heilsa okkar ræðst af blóðinu

Náttúran

Topp 5: Hvaða dýr stunda lengsta mökun?

Vinsælast

1

Alheimurinn

Fullt tungl 2024 – Hvenær er tunglið fullt?

2

Maðurinn

Vísindamenn vara við langvarandi notkun á snuði

3

Maðurinn

Er veganmatur óhollur börnum?

4

Heilsa

Líkamleg snerting er mikilvæg milli föðurs og ungabarns

5

Náttúran

Krabbar hafa farið sömu ferðina 17 sinnum

6

Náttúran

Risaeðlubeinagrind seld fyrir meira en sex milljarða króna á uppboði.

1

Alheimurinn

Fullt tungl 2024 – Hvenær er tunglið fullt?

2

Maðurinn

Er veganmatur óhollur börnum?

3

Heilsa

Líkamleg snerting er mikilvæg milli föðurs og ungabarns

4

Náttúran

Krabbar hafa farið sömu ferðina 17 sinnum

5

Náttúran

Risaeðlubeinagrind seld fyrir meira en sex milljarða króna á uppboði.

Lifandi Saga

BNA á barmi borgarastyrjaldar: Nasista-prestur vildi bylta lýðræðinu

Lifandi Saga

Bretar knúðu fram frjálsa verslun með fallbyssum

Lifandi Saga

Nasistaveiðar meðal óvina 

Lifandi Saga

Nasistar leituðu arísks menningarheims í Tíbet

Læknisfræði

Hversu gamalt er Viagra?

Maðurinn

Ný rannsókn: Áhrif framhjálds á konur koma á óvart

Maðurinn

Hve lengi hefur krabbamein hrjáð mannkynið?

Maðurinn

Við getum lifað án heilastofns

Náttúran

Vísindamenn kortleggja nú heimshöfin

Heilsa

41 næringarríkustu fæðutegundir jarðar

Menning og saga

Leynirými í 4.400 ára gömlum egypskum pýramída

Heilsa

Vísindamenn hafa fundið mikilvægan eiginleika sem er sameiginlegur öllum sem náð hafa 100 ára aldri.

Krabbar hafa farið sömu ferðina 17 sinnum

Krabbinn er sannkallaður brautryðjandi þegar kemur að því að leggja undir sig ný landsvæði.

Náttúran

ÁSKRIFT AÐ VÍSINDI.IS

Prófaðu í 14 daga ókeypis!

 • Fullur aðgangur að vefnum okkar með tæplega 3000 skemmtilegum og spennandi greinum um allt milli himins og jarðar á sviði vísinda og sögu.
 • Lifandi vísindi/Lifandi saga í rafrænni útgáfu á vefnum,
 • Aðeins 1.690 krónur á mánuði.
 • Engin skuldbinding – Þú getur hætt hvenær sem er.

ÁSKRIFT AÐ TÍMARITINU

Þrjú tölublöð + gjöf: Skemmtilegur sjónauki
 • Þrjú næstu tölublöð Lifandi vísinda/Lifandi sögu – sent heim til þín – eins færðu lítinn og vandaðan sjónauka að gjöf.
 • Fullur aðgangur að vefnum okkar – visindi.is – með tæplega 3000 skemmtilegum og spennandi greinum um allt milli himins og jarðar á sviði vísinda og sögu.
 • Spennandi greinar og flottar myndir sem svala forvitni þinni.
 • Þú getur hætt eftir tilboðið en ef þú heldur áfram skuldbindur þú þig aðeins þrjú tölublöð í einu og þú getur sagt upp hvenær sem sem og klárar þá tímabilið sem er hafið.
 • Venjuleg áskrift – þrjú tölublöð – kostar aðeins 7.590 kr

Sjónauki og þriggja blaða áskrift – Alls 3.800 kr.

Lifandi vísindi

Lyf

Lifandi saga

Search

Ertu áskrifandi að tímaritinu?

Áskrifendur að tímaritinu geta fengið frían aðgang að vefnum hér.

Innskráning

Ertu áskrifandi að tímaritinu?

Áskrifendur að tímaritinu geta fengið frían aðgang að vefnum hér.

Viltu lesa greinina?

Fáðu aðgang að visindi.is

Ókeypis í 2 vikur!

Eftir það kostar eingöngu 1.390 kr. á mánuði og enginn uppsagnarfrestur.

Innifalið er aðgangur að öllum greinum á vefnum ásamt rafræna útgáfu af nýjustu tölublöðunum.

 • Fullur aðgangur að visindi.is
 • Frábærar myndir og myndbönd
 • Aðgengilegt í öllum snjalltækjum
 • Fullur aðgangur að gríðarlegu magni eldri greina
 • Nýjustu tölublöðin í rafrænu formi

Núverandi áskrifendur að tímaritinu fá að sjálfsögðu ókeypis aðgang að vefnum og þurfa bara að virkja aðgang sinn hér.

Ef þú ert þegar áskrifandi að visindi.is